İNSANİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

Dernek, kamu ve sivil toplum sektörüyle birlikte çalışarak insani ve sosyal bağlamda insan hayatının kalitesinin geliştirilmesi, yurt içi ve yurt dışında bu misyonla faaliyetler yürütmek, bilimsel araştırma, inceleme ve akademik yayın yapmak; proje yürütmek; eğitim ve danışmanlık yapmak amacı ile kurulmuştur.

Mükemmel olduğumuz bir kaç nokta

Kar amacı gütmeyen derneğimizin faaliyet alanları

Proje

Ulusal ve uluslararası ölçekte projeler yazmak ve yürütmek


Daha fazla bilgi..

Eğitim

Sosyal hizmet ve sosyal politika odaklı eğitim programları sunmak


Daha fazla bilgi..

Araştırma ve Yayın

Toplumu ilgilendiren konularda araştırmalar yapmak


Daha fazla bilgi..

Danışmanlık

Uzmanlık alanımıza giren tüm konularda profesyonel destek sunmak


Daha fazla bilgi..

Erasmus+ projelerinizde bir numaralı proje ortağınız

Daha fazla bilgi..